Między językiem a kulturą istnieje nierozerwalna więź.

nierozerwalny aj = inseparable, indissoluble, unbreakable (bonds, etc). av nierozerwalnie