Mick nadał temu dziecku imię Richard. (Sentence Note)

nadać ‑dam ‑dasz ‑dadzą ‑daj (pf), (impf) nadawać nadaję ‑jesz ‑dawaj = to broadcast, send. grant, confer (award, etc)