Miasto pulsowało życiem.

pulsować ‑suję ‑jesz impf = to pulsate, beat