Miałem zwyczaj siedzieć do późna w nocy. (Sentence Note)

zwyczaj = (mi noun) = custom, habit