Miałem okazję go kilka razy spotkać.

  • Miałem okazję = phrase = I had the chance/opportunity/occasion