Miałem nadzieję, że ożenię się za życia mamy.

  • za życia = phrase = during (his/her) lifetime