Miała na sobie zabójcze ubranie. (Sentence Note)

  • zabójczy (f noun) = murderous, deadly, lethal. (av) zabójczo

Correction:-
zabójczy (adj) = murderous, deadly, lethal. (av) zabójczo