Miała mu towarzyszyć na tej imprezie. (Sentence Note)

  • towarzyszyć -szę -szysz towarzyszą (impf) + Dative = to accompany
1 Like