Miał w zwyczaju wychodzić na spacer po kolacji. (Sentence Note)

  • zwyczaj (mi noun) = a custom, habit
  • Mieć w zwyczaju = phrase = to have/make a habit of …