Miał nadzieję zyskać sławę jako poeta. (Sentence Note)

  • zyskać ‑am ‑asz [arch zyszczę ‑szczesz] pf, impf zyskiwać ‑kuję ‑jesz + na + Loc = profit from, benefit from, gain from.
  • zyskać na czasie = to gain time.
  • & Acc = to earn, win over