Mężczyzna w kuchni to dość rzadki widok. (Sentence Note)

  • rzadki adj 1] rare, scarce, sparse. 2] thin (of liquids). comp adj = rzadszy. av rzadko rarely. comp av rzadziej
  • dość av = dosyć rather, quite, fairly, enough.