Mēs prātoju, kas notiktu pēc tam, kad Toms atnāktu.

The conjugation of the verb “prātot“ (to ruminate about) for the second person plural in the past tense is “prātojām” AND NOT “prātoju”.