Mecz się nie odbył.

  • odbyć ‑będę ‑dziesz pf, impf odbywać = to do, perform, carry out, take (a trip).
  • & rozmowę = to hold a conversation.
  • & się = to happen, take place