Mecz będzie chyba odwołany.(Sentence Note)

  • odwołać -am -asz (pf), (impf) odwoływać -łuję -jesz = call off, recall.
  • & się do + Gen … to call on, cite, refer to, appeal (a decision)