Matka Toma to straszna plotkara.

  • plotkarz mp.noun = 1] gossiper, a gossip, a busybody, tattler 2] hurdler .
  • fem = plotkarka. plotkara