Masz wszelkie prawo, bo to zrobić.

  • wszelki pronounal adj = any, every, all sort of
  • Masz wszelkie prawo = phrase = you have every right …