Masz tylko przestrzegać zaleceń.

  • zalecenie n.noun = recommendation