Masz przepustkę?

  • przepustka ‑tek f.noun = pass, leave