Masz na uwadze to, jak bardzo cię kocha? (Sentence Note)

  • mieć na uwadze = phrase = to keep in mind
  • Masz na uwadze, … ? = Are you aware, … ?