Masa ludzi nie potrafi wznieść się ponad poziom własnego brzucha.

  • wznieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf wznośić ‑noszę ‑sisz = to lift, raise, erect. ~ toast raise a toast.
  • & się = to become raised, float up