Mary tak naprawdę nie jest chora. Udaje tylko, że jest. (Sentence Note)

  • udać (udam udasz udadzą) (pf), (impf) udawać (udaję -jesz) pretend, feign, dissemble. ~ się +Dative = be successful, succeed. udało mu się = he succeeded. ~ się do+Genitive head for, go to, embark on
  • udany (adj) = successful