Mary, na przyszłość zostaw gotowanie Tomowi! Ma więcej doświadczenia od ciebie.

na przyszłość = in (the) future, for future reference, next time, from now on