Maria woli zaszyć się gdzieś z książką.

zaszyć ‑szyję ‑jesz pf, impf zaszywać = to sew shut, stitch up. /// & się = hide out, take o.s. away from s.w., take some time out