Mamy zwykły, bardzo mały dom. (Sentence Note)

Note: zwykły (adjective) zwykli = usual, ordinary, common, customary, normal.

  • (adverb) zwykle = usually, ordinarily