Mamy potężne narzędzie. (Sentence Note)

  • potężny adj = mighty, powerful. adv potężnie