Mama zawsze budzi się wczesnym rankiem.

  • wczesny aj = early. av wcześnie