Mam zawroty głowy i zbiera mi się na wymioty. (Sentence Note)

wymioty (noun) (pl form G ‑ów) = vomiting, throw‑up