Mam zamiar spróbować. (Sentence Note)

  • zamiar (mi noun) = an intention
1 Like