Mam wolne dziś wieczór.

“wolne” should be “wolny”