Mam wiele zdolności. (Sentence Note)

  • zdolność f.noun = a talent, ability, aptitude, capability. + do + Gen = capacity for
1 Like