Mam nadzieję, że twoje wysiłki przyniosą owoce.

  • przynieść ‑niosę ‑niesiesz ‑niósł ‑niosła ‑nieśli pf, impf przynosić ‑szę ‑sisz = to bring