Mam nadzieję, że nie posuną się do przemocy, aby osiągnąć swój cel. (Sentence Note)

Note: posunąć (-nę -niesz) (pf), (impf) posuwać (-am -asz) = to push, shove, slide, move. ~ się move forward, advance. ~ zbyt daleko = to go too far