Mam nadzieję, że dostarczę wam dobrej żywności za niską cenę.

  • dostarczyć ‑czę ‑czysz pf, impf dostarczać +D +G = to provide, to supply s.o. with s.t.