Mam dosyć tego, że ciągle jest wilgotno.

  • wilgotny aj = damp, moist, humid. av wilgotnie / wilgotno
  • wilgotność f.noun = dampness, humidity