Mam dla ciebie radę do przemyślenia. (Sentence Note)

przemyślenie n.noun = a consideration, a reflection, a thought