Mały pożar w lesie może się szybko rozprzestrzenić i stać się wielkim pożarem.

  • rozprzestrzenić ‑nię ‑nisz pf, impf rozprzestrzeniać = to disseminate, disperse, scatter, proliferate, spread out.
  • & się = to become disseminated, proliferate, to become spread out