Mały odpoczynek zrobiłby ci dużo dobrego.(Sentence Note)

  • odpoczynek -(nku) = (mi noun) = rest, relaxation