Mało prawdopodobne, byśmy dostali jakąkolwiek pomoc ze strony rządu. (Sentence Note)

Note: jakikolwiek (jakakolwiek jakiekolwiek jacykolwiek) (pronoun, adjective declinated like jaki).= any sort of / any kind of