Mae ei esgusodion yn resynus.

English Translation

His excuses are pathetic.

gresynus (adj) yn peri tristwch; gofidus, trallodus, truenus wretched, lamentable, pitiable