Ma zwyczaj za dużo gadać.

  • zwyczaj mi.noun = custom, habit
  • zwyczajny aj = ordinary, common, plain, typical, simple. av zwyczajnie
  • zwyczajowy aj = customary. zwyczajowo