Ma opinię najlepszego prawnika w tym mieście. (Sentence Note)

  • opinia (fn) = opinion, view
  • Ma opinię = phrase = has a reputation