Ludzie skorzy do dzielenia się z nami swoimi poglądami religijnymi prawie nigdy nie są chętni, byśmy z nimi dzielili swoje.

English Translation

People who want to share their religious views with you almost never want you to share yours with them.

skory do - skłonny do