Lubię postępować spontanicznie.

postąpić ‑pię ‑pisz pf, impf postępować ‑puję ‑jesz = act, behave, take action. impf go forward, progress