Londyn rozwinął się w główny rynek Europy.

  • rozwinąć ‑nę ‑niesz pf, impf rozwijać (trans) = to develop, unfold.
  • (intrans) ~ się