Lód stopniał.

topnieć ‑ieje (usually 3rd person) impf, pf stopnieć = to melt