List się nie czerwieni.

  • czerwienić ‑nię ‑nisz impf, pf oczerwienić = redden.
  • & się = to be or grow red, redden, blush