Liny otaczają to miejsce. (Sentence Note)

  • otoczyć ‑czę ‑czysz pf, impf otaczać = surround, encircle, enclose
  • otoczony aj +Instr = surrounded by