Linda powstała aby zaśpiewać.(Sentence Note)

powstać -stanę -niesz (pf), (impf) powstawać -staję -jesz = 1] to arise, to come into existence. 2] z + Gen = to originate from