Liczymy na dobrą pogodę na dzień sportu.

Correction

We are counting on fine weather for sports day

1 Like