Liczba ludności Japonii jest dużo większa niż Australii. (Sentence Note)

  • ludność (f noun) = a population